Zasady uczestnictwa w konkursie.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1. W dniach 20 czerwca – 1 września kup i zachowaj trzy bilety na trzy różne filmy wyświetlane w naszych kinach.

2. Wykonaj zdjęcie inspirowane sceną z filmu, który wyświetlany był w naszych kinach w trakcie trwania akcji.

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz prześlij zdjęcie konkursowe wraz z 3 osobnymi zdjęciami biletów zakupionych na 3 różne filmy (możesz przesłać również wersję elektroniczną biletu do kina).

Przejdź do formularza